Free shipping over 40 €
Fast deliverys
Safe payments

Feeding knowledge

Here you will find knowledge and information about the horse's health and feeding.

Interesting articles with our experience and expertise in combination with sience on horses health and feeding.

.
Why Do Horses Need Electrolyte Supplements?

Why Do Horses Need Electrolyte Supplements?

Keeping horses healthy and well-being is of utmost importance for all horse owners and breeders. To ensure that horses perform optimally and recover in the best way possible, it is crucial to provide them with proper nutrition and supplements. One of the important supplements that horses need is electrolytes. Electrolytes play a crucial role in maintaining the horse's fluid balance and supporting their bodily functions. In this article, we will explore why horses need electrolyte supplements and how it can impact their health and performance.

Why are electrolytes important for horses?

The role of electrolytes in the body

Horses are active animals that often undergo physical exertion and sweat during training or competition. Sweat contains various minerals and salts known as electrolytes. These electrolytes, including sodium, potassium, calcium, and magnesium, are important for maintaining a balanced fluid level and supporting nerve and muscle function.

Loss of electrolytes through sweating

When horses sweat, they not only lose water but also essential electrolytes. This loss of electrolytes can result in an imbalance in the body and negatively affect the horse's performance and health. A deficiency in electrolytes can lead to dehydration, muscle cramps, fatigue, and decreased performance. Therefore, it is important to replace the lost electrolytes to keep the horses in optimal condition.

Benefits of electrolyte supplements for horses

Restoring fluid balance

By providing horses with electrolyte supplements, you can quickly restore the fluid balance in their bodies. Electrolytes help in the absorption and retention of fluids, which is crucial in preventing dehydration and maintaining a healthy horse.

Promoting recovery

After intense training or competition, horses need time to recover. Electrolyte supplements can help expedite the recovery process by replacing the lost electrolytes and promoting faster restoration of fluid balance.

How to administer electrolyte supplements to horses

Choose the right electrolyte supplement

There are various electrolyte supplements available in the market. Make sure to choose a high-quality supplement specifically designed for horses and containing the necessary electrolytes in the right proportions.

Follow dosage instructions

It is important to follow the dosage instructions carefully when administering electrolyte supplements to your horse. Overdosing or underdosing can negatively impact the horse's health. It is a good idea to mix it inte the horses feed instead of water. Don´t forget that the horse needs plenty of fresh drinking water in addition to electrolytes.

Frequently Asked Questions about electrolyte supplements for horses

Can I give my horse too much electrolyte? Yes, overdosing on electrolyte supplements can be harmful to the horse. Follow the dosage instructions carefully and consult a veterinarian if needed.

What symptoms may indicate that my horse needs electrolyte supplements? Fatigue, decreased performance, muscle cramps, and decreased appetite may be signs that your horse needs electrolyte supplements.

Can I provide my horse with natural sources of electrolytes instead of supplements? Some natural foods like carrots and apples contain small amounts of electrolytes, but it may be difficult to meet the horse's needs through natural sources alone.

Can electrolyte supplements help with transport stress in horses? Yes, electrolyte supplements can help balance the horse's fluid levels and support their well-being during transportation.

Are electrolyte supplements only for competitive horses? No, electrolyte supplements can be beneficial for any horses exposed to physical exertion or regular sweating.

Electrolytes are crucial for the horse's fluid balance, muscle function, and performance. By providing horses with the right electrolyte supplements, you can help them stay healthy, maintain optimal fluid levels, and support their physical and mental well-being.

Elektrolyt Booster 1.5 kg
Minerals by Nordic
€33
Buy
Elektrolyt Booster 6 kg
Minerals by Nordic
€100
Buy
MG Control 1 kg
Minerals by Nordic
€61
Buy
MG Control 4 kg
25
Minerals by Nordic
€183 €244
Buy
...

Balance the horse's stomach and intestines

En av de vanligaste frågorna vi får om hästhälsa är hur man kan hjälpa hästar som har problem med magen på olika sätt. Det kan visa sig genom, diarré, lös avföring, vätskerinn vid avföring, kolikkänslighet eller mycket hård och torr avföring. Allt detta är indikationer på att mage och tarm inte är i balans.

Hästars mag- och tarmhälsa är av största betydelse för hästens välbefinnande och prestation. Hästar är betande djur och deras matsmältningssystem är anpassat för att hantera små mängder foder under en längre tidsperiod. Idag utfodrar vi ofta hästar med stora mängder foder på kort tid, vilket kan leda till hälsoproblem. En viktig faktor för att upprätthålla hästens mag- och tarmhälsa är att ha en kontrollerad utfodring. Det innebär att hästen gärna ska ha tillgång till en konstant mängd grovfoder och att kraftfodret ska utfodras i små mängder över flera utfodringstillfällen. Detta minskar risken för överbelastning i mag- och tarmkanalen.

En annan viktig faktor är att hästen har tillgång till rent vatten och att hästens vattenintag övervakas regelbundet. En häst som inte får i sig tillräckligt med vatten kan drabbas av förstoppning eller andra mag- och tarmproblem.

Det finns även foder och tillskott som kan hjälpa till att upprätthålla hästens mag- och tarmhälsa. Pre- och probiotika är exempel på tillskott som kan stödja en hälsosam tarmflora och därmed förbättra matsmältningen. Vissa foder kan också vara särskilt anpassade för att främja en hälsosam mag- och tarmfunktion.


Checklista för bättre mag och tarmfunktion hos hästen

◻︎ Vatten
Det vatten som hästen dricker kan om man har otur innehålla många olika typer av bakterier, rester och läckage från infiltrationsbrunnar och bekämpningsmedel som kan leda till att magen reagerar. När kollade ni senast värdena på vattnet som hästarna dricker? Kommer hästarna åt att dricka olämpligt vatten ute? Till exempel vattensamlingar med läckage från infiltrationsbrunnar eller vatten från åkrar som är hårt besprutade med bekämpningsmedel. Tar ni varmt vatten från kranen och blandar med hästens mat kan även det vara en källa till bakterier som hästen kan reagera på.

◻︎ Grovfoder
Vi säger det ofta men grovfodret utgör i de flesta fall den största delen av hästens foderstat och ger du ett foder som tex är drabbat av mögel eller aldelles för blött kan de påverka hästens mage negativt. Ställ till exempel aldrig ut en hel bal till hästarna utan att ha kontrollerat under plasten att den är fri från mögel. Läs mer om Grovfoder hygien här.

◻︎ Miljö, stress, mediciner
Yttre faktorer kan påverka hästen negativt genom för mycket stress vilket påverkar mage och tarmsystem. Träna och förbered din häst på att hantera olika situationer som den agerar stressat på för att den ska kunna hantera det bättre. Det är även viktigt att se till att stallmiljön är trivsam, lugn, bra boxgrannar samt inte för lång tid mellan utfodringar för optimala förutsättningar. Se även över om hästen går på mediciner som kan påverka hästens mage och tarm negativt och ta hänsyn till dem.

◻︎ Kraftfoder & tillskott
Denna punkt påverkar ofta mycket på många olika typer av hästar som inte klarar av att bryta ner och omsätta givor av kraftfoder och tillskott baserade på stor del spanmål och socker i olika former. Spannmålsfritt foder är inte bara bra för hästar med ämnesomsättnings sjukdomar utan ett bra alternativ för alla hästar. Hästars matsmältningskapacitet för spannmål är begränsad, de kan bara ta upp en viss mängd stärkelse vid varje fodringstillfälle vilket gör att överflödet går osmält rakt ut i grovtarmen, sänker pH-värdet och försämrar nedbrytningen av fibrer. Att ge mer grovfoder och mindre mängd av ett spannmålsfritt foder är mycket hälsofrämjande och minskar risken för kolik och magsår. Genom att ta bort spannmål och melass komponenterna i hästens foder så minskar du på socker och stärkelse avsevärt vilket också är mycket bra för mag- och tarmkanalen. Hästens matsmältningssystem är anpassat för att äta gräs och grovfoder som inte innehåller samma typ av stärkelse som spannmål.


Vilka produkter kan ge stöd till magen?

Har din häst gått länge med magproblem och du inte vet var du ska börja med, är våra råd att se över checklistan ovan. Under punkten för kraftfoder och tillskott se till att börja tillsätta foder med många olika naturliga källor till prebiotika.

Produkt 1
Börja med Hövelers Pur.mash, den är skonsam för magen och innehåller flera prebiotiska ämnen och kan bidra till en stabilisering av tjocktarmfloran. Linfrön och psylliumfrö skyddar mag-tarm trakten med slembildande ämnen som kan minska risken för acidoser, rubbningar i syra-bas balansen. Det leder till bättre tarmfunktion som främjar hästens välmående.
Produkt 2

Activ Mineral, är inte bara en mineral produkt utan har positiv inverkar på mage och tarm. Till exempel så behövs Magnesiumet bland annat för att enzymer i både mage och muskler ska kunna fungera. Algmjölet i produkten är viktigt för immunförsvaret som sitter i magen och har i flera studier visat positiva effekter för mag och tarmhäsa. Läs mer om forskningen om algmjöl här. Dessutom är produkten rik på aminosyror som hjälper bland annat magen genom att stödja upptagningsförmågan.

Activ Mineral Sample
Minerals by Nordic
€4
Buy
Activ Mineral 1.5 kg
Minerals by Nordic
€61
Buy
Tips! Börja alltid med max 1-2 nya produkter i taget när du ändrar i foderstaten om din häst är känslig och en lägre dos i början.

Upplever du fortfarande magproblem efter att följt checklistan och dessa två produkter ovan i minst 3-4 veckor kan man titta på ytterligare stöd genom någon avföljande produkter:

Inflaboost DHA - Har hästen gått på kraftfoder som innehåller höga halter omega 6-fettsyror, tex från soja, majs och raps men inte tillräckligt med omega 3-fettsyror kan det då skapas en obalans. Omega 6 ökar inflammation och omega 3 har antiinflammatoriska egenskaper, därför kan det vara bra att ge en kur Inflaboost DHA för att balansera nivåerna.

Loppfrön - En kur med extra blötlagda loppfrö kan vara en god idé att testa då fröet har ett yttre "gel-liknande" skal som innehåller vattenlösliga fibrer som i magen fungerar som bulkmedel som kan stötta hästens tarmslemhinna vid lös avföring, vätskerinn, vid hård avföring samt hästar som har tendens att lätt få kolik. Kan hjälpa till att driva ut sand från tarmarna som kan leda till kolik. Gelen som bildas har prebiotiska egenskaper för hästens mage och tarm.

Magen-Fit örtkur - Mag-tarm-örterna ges som en kur för att stödja hästen vid problem med ämnesomsättning och vätskerinn vid avföring. Ges under 6 veckor då örterna har den starkaste riktade effekten under denna period. Man brukar inte fodra längre eftersom syftet med örterna ska ha uppnåts och då ska kroppen fungera självförsörjande igen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utvidga längden till maximalt 12 veckor och anpassa doseringen efter det. Sedan är meningen att kroppen ska fungera på egen hand. Den enda gången det kan komma till långvarig utfodring är när hästen har ett kroniskt problem. Om en häst har ett kroniskt problem, rekommenderas det ibland att mata den kontinuerligt i halv dos för att ha ett konstant stöd till det stressade organet men det är en individanpassning man gör i vissa fall. Man kan även ge 6 veckor, ha uppehåll ett par veckor och sen ge en kur igen.

Mg Control - Om din häst lider av mycket stress och spänningar som påverkar mage och tarm går det åt mycket magnesium i kroppen. Då kan det vara bra att lägga till Mg Controll som är 100% Magnesiumoxid av högsta kvalité och renlighet. 
Inflaboost DHA 0.8 kg
Minerals by Nordic
€70
Buy
Höveler Herbs Magen-Fit
€44
Buy
MG Control 1 kg
Minerals by Nordic
€61
Buy
Behöver du kraftfoder för mer protein och energi i foderstaten?

Hövelers kraftfoder är alla fria från spanmål och har flera källor till prebiotika, så du kan även lägga till någon av dessa foder vid behov av mer av protein och energi.
...
 Blog menu
ARTICLE 1-3 3.1  | Show all 
Login
Country
SWE ENG FI DK NO AX DE